Υδραυλικά

Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ομβρίων στην 1η και 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας

 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Έργα Διευθέτησης Ρέματος Λάκκας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταρίας, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Ελεούσας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Μετσόβου (Δήμος Μετσόβου)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ