Προφίλ

Η εταιρεία «Ανώνυμη τεχνική και εμπορική εταιρεία Σαρακατσάνος » με τον διακριτικό τίτλο « ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε » ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2011. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται, στα ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Νεοφύτου Δούκα 52 στα Ιωάννινα. 

Αντικείμενο εργασιών της « ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε » είναι η ανάληψη και η κατασκευή πάσης φύσεως έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων, με το πτυχίο που διαθέτει στην 3η τάξη του ΜΕΕΠ (Μητρώου Εργοληπτικών ΕΠιχειρήσεων) του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνει αναλυτικά

  • Οικοδομικά έργα
  • Έργα Οδοποιίας
  • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
  • Υδραυλικά έργα
  • Λιμενικά έργα
  • Βιομηχανικά – ενεργειακά έργα
  • Έργα Πρασίνου
  • Καθαρισμού Επεξεργασίας Νερού, Υγρών Στερεών και Αερίων Αποβλήτων