Στατιστικά Στοιχεία

Εντός του 2020, η εταιρεία μας παρέλαβε συνολική ποσότητα ΑΕΚΚ 38.709,39 tn και παρέδωσε προς αξιοποίηση συνολικά 29.322,99 tn

• Παραλαβή

• Απόδοση

Η ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, παρέλαβε συνολική ποσότητα ΑΕΚΚ 14.849,68 tn και παρέδωσε προς αξιοποίηση συνολικά 12.979,13 tn (3Α προδιαλογής , Σκύρα Ανακύκλωσης κοκ).

• Παραλαβή

• Απόδοση

Εταιρεία

ΠΡΟΦΙΛ