Πολιτική Εταιρείας

Business Ethics, Quality, Environmental and Occupational Health & Safety Policy

Πάγιο προσανατολισμό της Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. αποτελούν:

 • η διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της & της κοινωνίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
 • η εφαρμογή των καταλληλότερων ανά περίπτωση τεχνικών σε θέματα ανακύκλωσης & διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων
 • ο σχεδιασμός και η παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών προϊόντων υψηλών επιδόσεων
 • η βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία της,
 • η πρόληψη της ρύπανσης και ο περιορισμός της συνεισφοράς της επί των οικολογικών προβλημάτων εν γένει,
 • και φυσικά η προαγωγή της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων της.

Η παρούσα πολιτική της Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. συνιστά τη δέσμευση της σχετικά με την:

 1. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα ποιότητας ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 2. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 3. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 4. Μέριμνα για τον συνυπολογισμό των αρχών ποιότητας, περιβαλλοντικών παραμέτρων και παραμέτρων υγείας & ασφάλειας στις αποφάσεις για ευρύτερα θέματα.
 5. Πλήρη και αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωση με την νομοθεσία, συμβατικές απαιτήσεις και τις σχετικές με ποιότητα, το περιβάλλον και την εργασιακή υγεία & ασφάλεια απαιτήσεις. Για την Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των τρίτων μερών και της κοινωνίας είναι υψίστης σημασίας.

         Ιδιαίτερα η Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. φροντίζει:

 • Να σέβεται και να διασφαλίζει την προβλεπόμενη κάθε φορά διαχείριση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την ίδια, συνεργαζόμενα ή ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη.
 • Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών νόμων, κανονισμών ή οδηγιών και να προάγει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ευαισθησία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.
 • Να συνδιαλέγεται με σεβασμό στη προσωπικότητα κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας ή εθνικής καταγωγής.
 • Να προάγει την επαγγελματική της φήμη βασιζόμενη στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την υπεύθυνη κοινωνική της στάση, και όχι μέσω αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Να μη γίνονται αποδεκτά αντίτιμα οποιουδήποτε είδους που αποσκοπούν σε παράτυπη εύνοια και διαχείριση.
 • Να μη γίνονται ανεκτές, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αδικοπραγίες ή παρατυπίες.
 • Να επιχειρεί και να δραστηριοποιείται πάντοτε με ηθική και διασφαλίζοντας το συμφέρων της εταιρείας, των συνεργατών και ενδιαφερομένων τρίτων μερών

     Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με νομοθεσία, με συμβατικές           απαιτήσεις ή με τον καθιερωμένο κώδικα δεοντολογίας, όπως εκφράζεται στα ανωτέρω         σημεία, η Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. διασφαλίζει ότι άμεσα θα λαμβάνονται και         θα εφαρμόζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

      6. Εκπόνηση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης που να διασφαλίζει τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε επιμέρους εργασίες:

 • Την αναγνώριση και κάλυψη από την Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. αναγκών & απαιτήσεων σχετικά με την ανακύκλωση ΑΕΚΚ και με την παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών για χρήση σε τεχνικά έργα, καθώς και την αναγνώριση και ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών συνεργατών και ενδιαφερόμενων τρίτων μερών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Επαρκείς και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις για την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, μετριάζοντας παράλληλα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος
 • Επαρκής πληροφόρηση, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη από ικανά άτομα για την δημιουργία συνθηκών εργασίας με ασφάλεια και περιβαλλοντική ευαισθησία
 • Προώθηση της κουλτούρας αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, επιπτώσεων και ευκαιριών.
 • Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών εταιρικής απόδοσης συμπεριλαμβανομένων:

- Καθιέρωσης στατιστικής ανάλυσης επιδόσεων

- Καθιέρωσης παρακολούθησης & μέτρησης επίδοσης 

- Ετήσιων στόχων για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία και σχετικών προγραμμάτων

- Συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στελεχών που εμπλέκονται στην διαχείριση και στην υλοποίηση έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.

- Εσωτερικών ελέγχων

Ο Γενικός Διευθυντής έχει την συνολική ευθύνη για την παρούσα πολιτική και κάθε στέλεχος της εταιρείας για την εφαρμογή και την προαγωγή της.

Η Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. θα διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

Η Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. πάντα θα υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή και την επίδειξη πρωτοβουλιών των στελεχών της στο μέτρο εμπλοκής τους στο καθιερωμένο σύστημα διαχείρισης.

Η Διοίκηση επιβάλλει σε όλα της τα στελέχη, την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή τους και την πιστή εφαρμογή όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στο σύστημα διαχείρισης.

 

 

 • ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.
 • Βουνοπλαγιά, ΤΚ.45500, Δήμος Ζίτσας
 • 2651068170, 2651607410
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σαρακατσάνος ΑΤΕΕ Ανακύκλωση, Copyright © 2018, All rights reserved. www.plantech.gr