Κατασκευή Οδού 49 Μαρτύρων - Ηγουμενίτσα
10ο Δημοτικό Σχολείο - Καστοριά
Ανάπλαση Παραλίμνιου χώρου - Ιωάννινα
Κατασκευή Οδού Βογιάννου - Ιωάννινα
Previous slide
Next slide

Καλώς ήρθατε στη Σαρακατσάνος ΑΤΕΕ

Η εταιρεία «Ανώνυμη τεχνική και εμπορική εταιρεία Σαρακατσάνος » με τον διακριτικό τίτλο « ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε » ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2011. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται, στα ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Νεοφύτου Δούκα 52 στα Ιωάννινα.

Αντικείμενο εργασιών της « ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε » είναι η ανάληψη και η κατασκευή πάσης φύσεως έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων, με το πτυχίο που διαθέτει στην 3η τάξη του ΜΕΕΠ (Μητρώου Εργοληπτικών ΕΠιχειρήσεων) του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η εταιρεία ασκεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015. Η «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» δεσμεύεται να μειώσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, με την υιοθέτηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015. Ακόμη, η εταιρεία, προσφέρει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το ISO 45001:2018.

Δραστηριότητες

  • Υδραυλικά έργα
  • Οικοδομικά έργα
  • Έργα Οδοποιίας
  • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
  • Λιμενικά έργα
  • Βιομηχανικά – ενεργειακά έργα
  • Έργα Πρασίνου
  • Καθαρισμού Επεξεργασίας Νερού, Υγρών Στερεών και Αερίων Αποβλήτων